2017. Godina
2018. Godina

Legalizacija - Zahtjevi za 2018. godinu

07-361-18-UPI-1 Zeliha Kajic.PDF
07-361-18-UPI-10 Kujovic Asmir.PDF
07-361-18-UPI-11 Radusinovic Dragan.PDF
07-361-18-UPI-118 Igor Vinogradov.PDF
07-361-18-UPI-12 Kurtovic Semir.PDF
07-361-18-UPI-132 Volkova Aleksandrovna Natalija.PDF
07-361-18-UPI-133 Danic Milo.PDF
07-361-18-UPI-136 Stevanovic Lara.PDF
07-361-18-UPI-137 Alfa F.D.S. DOO Bar.PDF
07-361-18-UPI-143 Husic Sulejman.PDF
07-361-18-UPI-147 Gagovic Momir.PDF
07-361-18-UPI-148 Romanov Stanislav.PDF
07-361-18-UPI-149 Mitrovic Milorad.PDF
07-361-18-UPI-151 Bekim Alijaj.PDF
07-361-18-UPI-152 Muric Izet.PDF
07-361-18-UPI-153 IbrahimoviŠ Admir Ognjen_1.PDF
07-361-18-UPI-154 KlisiŠ Drago Sabaheta_1.PDF
07-361-18-UPI-156 GromaniŠ Danica Ognjen_1.PDF
07-361-18-UPI-19 Vukotic Nebojsa.PDF
07-361-18-UPI-20 Vojvodic Velimir.PDF
07-361-18-UPI-21 Camic Izet.PDF
07-361-18-UPI-22 Gvozdenovic Nela.PDF
07-361-18-UPI-23 DOO Space house Bar.PDF
07-361-18-UPI-24 Evsev Alexaander Nikolaevic.PDF
07-361-18-UPI-25 DOO Space house Bar.PDF
07-361-18-UPI-26 Hombeva Svijatlana Kursau Siarhei.PDF
07-361-18-UPI-29 Lakicevic Djordjije.PDF
07-361-18-UPI-3 Bokham Tamara.PDF
07-361-18-UPI-30 Papan Jovana.PDF
07-361-18-UPI-31 Asafov Leonidovic Alexander.PDF
07-361-18-UPI-35 Uskokovic Nikola.PDF
07-361-18-UPI-36 Brkanovic Beco.PDF
07-361-18-UPI-37 Georgijev Ljuben.PDF
07-361-18-UPI-39 Licina Almir.PDF
07-361-18-UPI-40 Licina Haris.PDF
07-361-18-UPI-42 Vukovic Petko.PDF
07-361-18-UPI-43 Vujacic Pavle.PDF
07-361-18-UPI-45 Maksimovic Radina.PDF
07-361-18-UPI-48 Fetic Zumreta.PDF
07-361-18-UPI-49 Aleksei Cherkasov.PDF
07-361-18-UPI-5 Metovic Ramo.PDF
07-361-18-UPI-50 Mekic Ismet.PDF
07-361-18-UPI-51 Mehovic Adnan.PDF
07-361-18-UPI-52 Otasevic Milorad.PDF
07-361-18-UPI-53 Teplov Igor, Teplov Galina.PDF
07-361-18-UPI-54 Melnik Maksim.PDF
07-361-18-UPI-56 Djekovic Miso.PDF
07-361-18-UPI-6 Zaganjor Mahmud.PDF
07-361-18-UPI-64 Knezevic Janko.PDF
07-361-18-UPI-8 Kajic Sead.PDF
07-361-18-UPI-9 Kachanov Alexander.PDF