2014. Godina
2015. Godina
2016. Godina
2017. Godina

Urbanističko tehnički uslovi - Rješenja za 2018. godinu

07-352-17-1044 Rakocevic Zeljko.PDF
07-352-17-1396 Sekretarijat za imovinu.PDF
07-352-17-1405 Sekretarijat za imovinu.PDF
07-352-17-1421 Zudjelovic Tefik.PDF
07-352-17-1434 Dragnic Milica.PDF
07-352-17-518 d.o.o. Pavgord CG Kotor.PDF
07-352-17-791 Jovicevic Nina.PDF
07-352-17-839 Pantovic Valentina.PDF
07-352-17-840 Pantovic Valentina.PDF
07-352-17-841 Pantovic Valentina.PDF