2014. Godina
2015. Godina
2016. Godina
2017. Godina

Građevinske dozvole - Rješenja za 2018. godinu

07-361-17-UPI-359 Nurkovic Elvir.PDF
07-361-17-UPI-389 Muslic Alija.PDF
07-361-17-UPI-423 Pejanovic Dusko.PDF
07-361-17-UPI-691 JP Vodovod i kanalizacija Bar.PDF
07-361-17-UPI-698 Petrovic Marija.PDF
07-361-17-UPI-713 Saveljic Nebojsa.PDF
07-361-17-UPI-791 Pershin Andrey Anatoljevic.PDF
361-14-UPI-248 Jovanovic Goran.PDF