2014. Godina
2015. Godina
2016. Godina
2017. Godina

Građevinske dozvole - Rješenja za 2018. godinu

07-361-17-UPI-210 Sašanin Fikret S.pdf
07-361-17-UPI-31 Bokan Savo.pdf
07-361-17-UPI-359 Nurkovic Elvir.PDF
07-361-17-UPI-359 Nurković Elvir_1.PDF
07-361-17-UPI-389 Muslic Alija.PDF
07-361-17-UPI-389 Muslić Alija_1.PDF
07-361-17-UPI-423 Pejanovic Dusko.PDF
07-361-17-UPI-423 Pejanović Duško.PDF
07-361-17-UPI-689 Cedis d.o.o._1.PDF
07-361-17-UPI-691 JP Vodovod i kanalizacija Bar.PDF
07-361-17-UPI-691 JP Vodovod i kanalizacija_1.PDF
07-361-17-UPI-698 Petrovic Marija.PDF
07-361-17-UPI-698 Petrović Marija.PDF
07-361-17-UPI-713 Saveljic Nebojsa.PDF
07-361-17-UPI-713 Saveljić Nebojša.PDF
07-361-17-UPI-719 Bracić Zaim i Petrović Durutović_1.PDF
07-361-17-UPI-785 d.o.o. Eco Village Rješenje_1.PDF
07-361-17-UPI-786 d.o.o. Eco Village Rješenje.pdf
07-361-17-UPI-787 d.o.o. Eco Village Rješenje.pdf
07-361-17-UPI-791 Pershin Andrey Anatoljevic.PDF
07-361-17-UPI-791 Pershin Andrey Anatoljevič.PDF
07-361-17-UPI-798 Brčvak Enisa.pdf
07-361-17-UPI-806 KIPS d.o.o..pdf
07-361-17-UPI-808 Kalezić Ibrahim Rješenje.pdf
07-361-17-UPI-814 Bujković Vladimir.PDF
07-361-18-543 Ministarstvo održivog razvoja i turizma(Aleksander Yusikov-rješenje).pdf
07-361-18-UPI-229-1 Rješenje D.O.O. Vodovod i kanalizacija.pdf
07-361-2-16-UPI-336 Burić Irena.pdf
361-14-UPI-248 Jovanovic Goran.PDF
361-14-UPI-248 Jovanović Goran.PDF
UPI-784 d.o.o. Eco Village Bar Rješenje_1.PDF