2014. Godina
2015. Godina
2016. Godina

Upotrebne dozvole - Rješenja za 2017. godinu

032-07-u1-362-28 AD Crnogorski telekom.PDF
032-07-u1-362-29 AD Crnogorski telekom.PDF
362-16-UPI-53 d.o.o. Bem Bar.pdf
362-UPI-12 Sinegorije d.o.o. Bar.pdf
362-UPI-270 d.o.o. Neckom Bar.pdf
362-UPI-310 Metovic Sead i Metovic Enes.pdf
362-UPI-32 CEDIS.pdf
362-UPI-373 Hasanovic Esad.pdf
362-UPI-440 Ershova Natalia(Ognjen)_1.PDF
362-UPI-490 Relstone doo Bar.pdf
362-UPI-643 Vojvodic Novica.PDF
362-UPI-662 Doo Sila Bar.PDF
362-UPI-777 Opancina Goran.PDF