2014. Godina
2015. Godina
2016. Godina

Građevinske dozvole - Rješenja za 2017. godinu

361-UPI-328-16 Pershin Andrey.pdf
361-UPI-393-16 JP Vodovod i kanalizacija.pdf
361-UPI-423-16 JP Vodovod i kanalizacija.pdf
361-UPI-424-16 JP Vodovod i kanalizacija Bar.pdf
361-UPI-425-16 JP Vodovod i kanalizacija.pdf