2014. Godina
2015. Godina
2016. Godina

Građevinske dozvole - Rješenja za 2017. godinu

361-17-UPI-441 Paladin Luka.PDF
361-17-UPI-813 d.o.o.Urbanizam i projektovanje Bar.PDF
361-2-16-UPI-351 doo KIPS Podgorica.PDF
361-UPI-108 Opstina Bar.pdf
361-UPI-13 DOO EM-Stroy Bar.pdf
361-UPI-14 Zudjelovic Suad.PDF
361-UPI-144 Babacic Alija i Elvis.pdf
361-UPI-187 Metovic Sead i Metovic Enes.pdf
361-UPI-211 Vojvodic Predrag.PDF
361-UPI-227 Muric Hajradin.pdf
361-UPI-248 doo VIK Bar.pdf
361-UPI-29 Muratovic Elfija.pdf
361-UPI-328 Pershin Andrey.pdf
361-UPI-328-16 Pershin Andrey.pdf
361-UPI-342 Magnus Olsson Christer.PDF
361-UPI-36 Pekic Ljubo i Bogdanovic Filip.pdf
361-UPI-361 Djokic Mirsad.pdf
361-UPI-391 doo VIK Bar.pdf
361-UPI-392 doo VIK Bar.pdf
361-UPI-393-16 JP Vodovod i kanalizacija.pdf
361-UPI-394 -16 doo VIK Bar.pdf
361-UPI-400 DOO Kapitel Bar.pdf
361-UPI-407 Opstina Bar.pdf
361-UPI-408 Opstina Bar.pdf
361-UPI-416 Opstina Bar.pdf
361-UPI-417 Opstina Bar.pdf
361-UPI-422-16 JP VIK Bar.pdf
361-UPI-423-16 JP Vodovod i kanalizacija.pdf
361-UPI-424-16 JP Vodovod i kanalizacija Bar.pdf
361-UPI-425-16 JP Vodovod i kanalizacija.pdf
361-UPI-426-16 JP VIK Bar.pdf
361-UPI-461 doo Cerovo Bar.pdf
361-UPI-488- 16 Samkov Alexander.pdf
361-UPI-5 Banovic Vojo.pdf
361-UPI-57 DOO Tehnicki pregled Tomic Bar.pdf
361-UPI-605 Popovic Jelena.PDF
361-UPI-609 Opancina Goran.pdf
361-UPI-66 Sekretarijat za imovinu zastupanje i investicije.pdf
361-UPI-666 Franca Nusret.PDF
361-UPI-705 doo Euromix beton Bar.PDF
361-UPI-716 Perminova Iraida i Kushkov Valerii.PDF
361-UPI-754 Zvorygina Svetlana.PDF
361-UPI-76 Opstina Bar.pdf
361-UPI-763 Dusevic Marijana.PDF
361-UPI-792 Radovic Tefik,Emro,Jasmin i Fatima.PDF
361-UPI-818 Javno preduzece za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.PDF
361-UPI-92 Opstina Bar i doo Sila Bar.pdf
UPI-461 DOO Cerovo Bar.pdf
UPI-60 Lyapin Andrey i Lyapina Valentina.pdf